1. Teacher Clearing House dengan SMA Negeri 5 Bekasi. Merupakan kerjasama antar guru mata pelajaran untuk peningkatan kualitas guru dan pembelajaran. Dilaksanakan melalui media komunikasi telepon dan internet.
  2. Clearing House dengan The Manor CE Primary School South Gloucestershire, UK. Satu kerjasama yang diprakarsai oleh Depdiknas dan British Council untuk peningkatan kualitas pendidikan.
  3. Cosmopoint University Malaysia (dalam proses)
Alasan Memilih Kami
  • Kerjasama Luar Negeri
  • Pembelajaran Digital
  • Wifi Area
  • Kelas Nyaman
  • Lab Jurusan
  • Guru Berpengalaman
  • Suasana Asri